เพลงประกอบการเรียน


เพลง “เรารักภาษาไทย”
            คำร้อง  สุนันทา สุนทรประเสริฐ
            ทำนอง  รู้ว่าเขาหลอก
ภาษาไทยต้องตั้งใจฝึกฝน     เราทุกคนรู้ดี
ล้ำค่าเหลือโปรดเชื่อวจี     น้อยชาติมีเช่นไทย
ฝึกทักษะทั้งสี่ด้านให้เชี่ยวชาญได้ไหม
ฝึกฟัง  ฝึกพูด  ฝึกอ่านเร็วไว  ฝึกเขียนไว้ก้าวหน้า
แล้วอย่าลืมการใช้ภาษาไทย   คู่กันไปทุกครา
ใช้ถูกต้องอ่านเขียนคล่องนำพา   เรารักภาษาไทย.
เพลง “ทักษะ 4 ด้าน”
          คำร้อง  สุนันทา สุนทรประเสริฐ
          ทำนอง  เพลงแว่วเสียงแคน
     การเรียนภาษาไทย   ต้องสนใจได้ฝึกฝก
ขยันและอดทน              ฝึกทักษะอย่าละเลย (ซ้ำ)
ทักษะมีสี่ด้าน                 ควรเชี่ยวชาญอย่านิ่งเฉย
อ่านเขียนเรียนให้เคย     จะสมหวังดังใจปอง (ซ้ำ)
หนึ่งหรือคือการฟัง          ได้ปลูกฝังการพูดสอง
สามอ่านถูกทำนอง           สี่เขียนได้ไม่ยากเย็น (ซ้ำ)
ฝึกไปให้พร้อมกัน            สี่ด้านนั้นไม่ยากเข็ญ
การใช้ภาษาเป็น              ฝึกฝนไว้เรียนได้ดี (ซ้ำ)


                       
 เพลง “นักเรียนคนโก้”
            คำร้อง  สุนันทา สุนทรประเสริฐ
            ทำนอง   เพลงตั๊กแตนผูกโบ
    นักเรียนคนโก้  ผูกโบทัดดอกจำปา (ซ้ำ)
ทุกกลุ่มกระชุ่มกระชวย  เอ๊ย...(ซ้ำ)
ทั้งหล่อทั้งสวยอยู่ทุกเวลา
              เช้าเรามาเรียนสนุกหรรษา
สปช. ก็มี  สลน.  กพอ.  นี่หนา
ไทย  คณิต  อังกฤษ  นำพา
ได้ความรู้  คุณครูก็รัก
ไม่ท้อถอยหรอกยังบอกชอบนัก  วู้...
เพราะหนักวิชา.        เพลง “เขยินเข้ามาชิ”
           คำร้อง  สุนันทา สุนทรประเสริฐ 
           ทำนอง  เพลงกระแซะเข้ามาซิ
      เขยิบ ๆ ๆ ๆ เข้ามาซิ
กระแซะ ๆ ๆ ๆ เข้ามาซิ
หากว่าหนูรัก อยากจะเล่าเรียน
หนูก็ต้องพากเพียร อย่าให้ใครติ
ใกล้เข้ามานิด ติดเข้ามาซิ
หากจะริเริ่มเก่ง ต้องเร่งเรียน
       การได้ศึกษา  ถ้าจะให้หรู
จะต้องเชื่อฟังครู  รู้ขึ้นมาได้
หากว่าขยัน  หมั่นคอยตั้งใจ
ยากเพียงไหน ก็ง่ายไม่น่ากลัว.        เพลง  “หมั่นฟัง”                     
                  คำร้อง  สุนันทา สุนทรประเสริฐ
                  ทำนอง  เพลงถอยห่างอีกนิด
             หมั่นฟังอีกนิด อีกนิดนั่นแหละ
ฟังอีกสักนิด  สักนิดนั้นแหละ (ซ้ำ)
             แน่ะ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ  หมั่นฟังทุกคำ
การฟังประจำ  มีประโยชน์เชียวแหละ
คำภาษาไทย  มีมากมายเยอะแยะ
ฝึกฟังให้เพลิน  อย่ามัวเดินเตาะแตะ
ทีแรกก็คงต้องปลงเชียวแหละ
เผลอแผล็บ ฟังคล่อง ไม่ต้องหูแฉะ


                                          
        เพลง “ฟังให้เข้าใจ”
                   คำร้อง  สุนันทา สุนทรประเสริฐ
                   ทำนอง  เพลงแว่วเสียงแคน
        การฟังนี้สำคัญ          ฟังผิดพลันย่อมเสียหาย
เกิดโทษอย่างมากมาย         ฝึกฝนไว้ได้ทดลอง (ซ้ำ)  
        ต้องมีสมาธิ                ใช้สติคิดไตร่ตรอง
คิดตามท่วงทำนอง              ที่ได้ฟังย่างตั้งใจ (ซ้ำ)
        ลำดับความของเรื่อง    ไม่สิ้นเปลืองเวลาไป
เพราะฟังแล้วเข้าใจ             นำไปใช้ได้ผลดี (ซ้ำ)


                                                                                                                                                           
           เพลง  “การฟังด้วยความเพลิดเพลิน”
                        คำร้อง  สุนันทา สุนทรประเสริฐ
                        ทำนอง  เพลงช้าง
ฟัง ฟัง ฟัง                          หนูตั้งใจฟังเหลือเกิน
ถ้าอยากฟังให้เพลิดเพลิน        ก็ขอชวนเชิญให้มาฟัง
สนุกกันจังได้ทดลอง               แล้วหนูจะต้องชอบฟัง.


                                   
          เพลง “ฟังให้ได้คคุณค่า”
                       คำร้อง  สุนันทา สุนทรประเสริฐ
                   ทำนอง    เพลงค้างคาวกินกล้วย
ต้องฟัง ตั้งใจให้ดี   การฟัดชงนะฟังนะซีมีประโยชน์นัก
ฟังแล้วต้องให้ถูกหลัก   ชัดแจ้งประจักษ์  เข้าใจ  เข้าใจ
การฟังให้ได้คุณค่า    ต้องแสวงหาเนื้อเรื่องเร็วไว
เลือกฟังให้รู้เพิ่มพูน   คิดตามข้อมูลเกื้อหนุนก้าวไกล
ฟังแล้วต้องสรุปความ   และตอบคำถามเพิ่มความเข้าใจ
นำไปใช้ได้มากมาย    ต้องฝึกฝนไว้ต่อไปจะเชี่ยวชาญ
หล่า ลา ละ ลา หล่า ลา ละ ลา หล่า ล้า ลา ลา ล้า ลา         เพลง “หมั่นพูด”
                   คำร้อง  สุนันทา สุนทรประเสริฐ
                   ทำนอง  เพลงถอยห่างอีกนิด
      หมั่นพูดอีกนิด  อีกนิดนั่นแหละ
พูดอีกสักนิด  สักนิดนั่นแหละ (ซ้ำ)
     แน่ะ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ หมั่นพูดทุกคำ
การพูดประจำ  มีประโยชน์เชียวแหละ
คำภาษาไทย  มีมากมายเยอะแยะ
ฝึกพูดให้เพลิน  อย่ามัวเดินเตาะแตะ
ที่แรกก็คงต้องปลงเชียวแหละ
เผลอแผล็บพูดคล่อง ไม่ต้องปากแฉะ.         เพลง “การพูดแสดงความคิดเห็น”
                   คำร้อง  สุนันทา สุนทรประเสริฐ
                   ทำนอง  เพองลงแว่วเสียงแคน
การพูดควรขี้แจง  โดยแสดงความคิดเห็น
วิพากษ์วิจารณ์เป็น  ในเร่องราวและเหตุการณ์ (ซ้ำ)
ต้องพิจารณา  ใคร่ครวญหาอย่างเชี่ยวชาญ
รอบคอบต่อเหตุการณ์  ที่ได้อ่านได้ฟังมา (ซ้ำ)
แสดงความคิดเห็น  ประกอบเป็นเหตุผลอ้าง
รู้สึกอย่างไรบ้าง  สรุปความให้เข้าใจ (ซ้ำ)

ข้อมูลจาก : สุนันทา สุนทรประเสริฐ
                   ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนสุพรรณภูมิ
                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุพรรณภูมิ เขต ๑

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น